สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเปิดงาน Orchids Festival 2018

959

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Orchids Festival 2018 ณ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว (Royal Botanic Gardens, Kew) กรุงลอนดอน

โดยมีนาย Richard Deverell (Director of the Royal Botanic Gardens, Kew) นาย Richard Barley (Director of Horticulture, Learning and Operations) และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัคราราชทูต ณ กรุงลอนดอน

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงทางวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน

0%
Comments
Loading...