พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

940

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศ จึงทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดรัชกาล ในการปกป้องรักษา ป่า น้ำ ดิน ล้วนเพื่อ “คน” ซึ่งก็คือ พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ภาษา

เมื่อปี พ.ศ.2517 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านผาหมีแห่งใหม่ เป็นที่ปีติยินดีแก่ราษฎรชาวอาข่าอย่างยิ่ง ราษฎรเชิญเสด็จประทับบนหลังฬ่อขึ้นเนินจากลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังหมู่บ้านแห่งใหม่ที่พระราชทานให้

0%
Comments
Loading...