คึกคัก!แห่จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่วันแรก !

432

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงการขอจัดตั้งพรรคการเมืองว่า มีกลุ่มการเมืองมาขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว 34 กลุ่ม ซึ่ง กกต.จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง คุณสมบัติของผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรค 15 คน ไม่เกิน 30 วัน ก่อนออกหนังสือแจ้งกลับไปยังพรรคการเมืองอนุญาตให้ดำเนินการกระบวนการสรรหาสมาชิกจำนวน 500 คน การรวบรวมทุนประเดิม 1 ล้านบาท โดยเฉพาะการประชุมพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องขออนุญาต คสช.ตามคำสั่ง 57/2557 และคำสั่ง 53/2560 ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ภายในกรอบเวลา 180 วัน โดยขั้นตอนการขออนุญาต จะต้องยื่นผ่าน กกต.เพื่อส่งให้ คสช.พิจารณา

ล่าสุดมีกลุ่มการเมืองที่ยื่นขออนุญาต คสช.ผ่าน กกต. แล้วจำนวน 2 กลุ่ม พร้อมยืนยัน การยื่นจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่มีกรอบเวลาการปิดรับ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ สำหรับพรรคการเมืองเก่านั้น จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในการตรวจสอบสมาชิกภาพ หาทุนประเดิมพรรค ต้องดำเนินการภายในกรอบเวลา 30 วัน

0%
Comments
Loading...