สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา

519

2 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ ทรงจุดเทียนรุ่ง และธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

ทรงจุดไฟเทียนชนวน แล้วพระราชทานให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 5 พระอาราม เพื่อจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน เมื่อพระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพสารสุธี วัดเทพศิรินทราวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง”โอวาทปาฏิโมกข์”ซึ่งเป็นหลักคำสอน คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และทำใจให้บริสุทธิ์ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก

ยังเป็นวันสำคัญที่เกิด”จาตุรงคสันนิบาต”หรือเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ คือ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็น”เอหิภิกขุอุปสัมปทา”คือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า, พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และวันที่มาประชุมนั้น ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ

0%
Comments
Loading...