สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพระราชพิธีสังเวยพระป้าย

1,059

2 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 หลังจากทรงวางพวงมาลัย ถวายสักการะพระพุทธบุษยรัตน์, พระพุทธนรสีห์, พระไชยนรรัตน์ และทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธรูปแล้ว เสด็จลงด้านหน้าพระที่นั่ง ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย และทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง

พระราชพิธีสังเวยพระป้าย เป็นพระราชพิธีที่ทรงปฏิบัติสืบต่อมา เพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน โดยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน มีลักษณะเป็นเทวรูปทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระ เหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์ลักษณะเหมือน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีน

0%
Comments
Loading...