สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต

1,082

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย สำหรับเครื่องทรงฤดูร้อนมีกำหนดการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔

0%
Comments
Loading...