โปรดเกล้าฯองคมนตรีเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ เจ้าหน้าที่และอาสา

996

2 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 490 ชุด แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอดทน เพื่อพี่น้องประชาชนยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย

0%
Comments
Loading...