สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ผู้พิพากษาเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

712

‎3 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 162 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เเก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 

0%
Comments
Loading...