องคมนตรี เยี่ยมชมโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

993

 4 มีนาคม 2561

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เยี่ยมชมแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร.

จัดขึ้นภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และฟังการบรรยายถึงการจัดทำโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำฯ 

0%
Comments
Loading...