นายกฯลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการแก้ไขปัญหาประมง

490

5 มีนาคม 2561

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาถึงบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังบรรยายสรุป Hub of Seafood หรือ การเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล รวมถึงการดำเนินงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อออกใบรับรองสินค้าประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร พร้อมจะพบปะพนักงานและแรงงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ตำบลบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรสาคร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับ อาสาสมัครแรงงานเมียนมา ถึงการทำงานของ องค์กรไม่แสวงผลกกำไร หรือ เอ็นจีโอ ว่า เอ็นจีโอนั้นจะต้องช่วยดูแลแรงงาน ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจ อย่าให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ส่วนด้วยกันคือ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และ เอ็นจีโอ ซึ่งเอ็นจีโอ จะต้องทำงาน 2 บทบาท

รัฐบาลสนับสนุนการทำงานเผยแพร่ข้อเท็จจริง ไม่ใช่มุ่งแต่โจมตีข้อบกพร่องของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพราะเอ็นจีโอมีบทบาทสูงในการทำงานสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ และหากเกิดข้อมูลผิดพลาดก็จะทำให้แรงงานที่อยู่ในประเทศลำบากไปด้วย นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือทำผิดกฎหมายโดยจะต้องถูกลงโทษ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

0%
Comments
Loading...