นายกฯเยี่ยมสะพานปลาเตรียมยกสมุทรสาครเป็นแหล่งอาหารทะเลระดับโลก

990

5 มีนาคม 2561

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร โดยยืนยันรัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลา ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน และผู้ประกอบการ และแรงงานภาคประมง ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ต้องการมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดมีรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศ ขณะที่งบประมาณที่มีอยู่ 2 แสนล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทั้งประเทศได้ แต่รัฐบาลก็จะพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนประเทศในแต่ละภาค พร้อมยกตัวอย่าง โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละพื้นที่ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนมากขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าว่า การเลือกตั้ง คือกลไกของประชาธิปไตย จึงอยากให้เลือกคนที่มีหลักการและเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลพยามจัดสรรสวัสดิการ ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม และขออย่าให้ทุกคนทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราเป็นประเทศในอาเซียนด้วยกันต้องช่วยกันดูแลกัน ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าว ก็ต้องรู้กฎหมายรู้สิทธิของตัวเอง ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมการชมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระบวนการทำงานโครงการพัฒนาระบบ เพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานภาคประมง โดยเทคโนโลยีไบโอเมตริก หรือเครื่องสแกนม่านตา ซึ่งสำนักจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำแรงงานต่างด้าว มาสาธิตการสแกนม่านตาให้ นายกรัฐมนตรี ได้รับชมด้วย

0%
Comments
Loading...