แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

540

6 มีนาคม 2561

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 6 มีนาคม พ.ศ.2561

 

 

0%
Comments
Loading...