ประธานสนช.มั่นใจกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญผ่าน

1,085

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงการลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คาดว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะผ่านการลงมติของที่ประชุม สนช. และไม่มีเหตุที่สมาชิกจะลงมติคว่ำร่างกฎหมาย เนื่องจากได้ข้อสรุปร่วมกันในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายแล้ว แต่เมื่อผ่านการลงมติอาจมีปัญหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ไม่ทักท้วงว่ามีหลักการที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ พร้อมแนะนำให้ สนช. เข้าชื่อเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่สมาชิก สนช. จะต้องมาพิจารณาว่าจะเข้าชื่อหรือไม่

ประธาน สนช. กล่าวอีกว่า แม้จะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็คาดการณ์เช่นเดียวกันกับประธาน กรธ. ว่าจะไม่กระทบโรดแมปการเลือกตั้ง ที่กำหนดไว้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 คาดว่ากระบวนการต่างๆ สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ ในระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขยายเวลาบังคับใช้ออกไป 90 วัน

0%
Comments
Loading...