พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

992

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศ จึงทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดรัชกาล ในการปกป้องรักษา ป่า น้ำ ดิน ล้วนเพื่อ “คน” ซึ่งก็คือ พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ภาษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นท้อต้นแรก ที่ขุนวาง เมื่อห้าสิบปีก่อน วันนี้ก็ยังคงให้ผล แม้จะน้อยลงมากแล้ว แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่

 

0%
Comments
Loading...