สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลแก่ นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

980

๗ มีนาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๔๒ คน เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๒ คน เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

0%
Comments
Loading...