โปรดเกล้าฯบริษัทไปรษณีย์ไทย จัดพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร

446

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตนำพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จัดพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรก

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำมาจัดพิมพ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานครึ่งพระองค์ ทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ โดยกำหนดการจัดพิมพ์เป็นชนิดราคาต่างๆ ตามความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๑๒ ชนิดราคา  คือ ๑ บาท, ๒ บาท, ๓ บาท, ๕ บาท, ๖ บาท, ๗ บาท, ๙ บาท, ๑๐ บาท, ๑๒ บาท, ๑๕ บาท, ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาท ชุดเล็ก ๑๒ ดวง ราคา ๒๒๐ บาท, ชุดใหญ่ ๑๒ แผ่น แผ่นละ ๒๐ ดวง ราคา ๔,๔๐๐ บาท

0%
Comments
Loading...