พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

721

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศ จึงทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดรัชกาล ในการปกป้องรักษา ป่า น้ำ ดิน ล้วนเพื่อ “คน” ซึ่งก็คือ พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ภาษา

0%
Comments
Loading...