อาลีบาบา เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี

439

8 มีนาคม 2561

นางจ้าว อิ่ง (Angel Zhao Ying) ประธานกลุ่มความเป็นผู้นำด้านโลกาภิวัตน์อาลีบาบา (Alibaba Globalization Leadership Group) นำคณะผู้บริหารบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการหารือ รองนายกรัฐมนตรีและนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การเยือนไทยครั้งนี้ของประธานกลุ่มความเป็นผู้นำด้านโลกาภิวัตน์อาลีบาบาสืบเนื่องมาจากนายแจ็ค หม่า ประธานบริหารกลุ่มอาลีบาบาเคยเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้ และได้เสนอความร่วมมือที่จะเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประเทศไทย ทั้งการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ ประธานกลุ่มความเป็นผู้นำด้านโลกาภิวัตน์อาลีบาบาและรองนายกรัฐมนตรีได้หารือถึงแผนในการพัฒนาดิจิทัลให้กับประเทศไทยของอาลีบาบา ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEsและStartup ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาลีบาบาและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรกรรม เป็นต้น โดยเน้นการลงพื้นที่ชุมชนใช้เครือข่ายศูนย์อุตสาหกรรมที่มีอยู่ระดับภาคและระดับจังหวัด นอกจากนี้ อาลีบาบายังมีแผนลงทุนขนาดใหญ่ที่จะสร้าง Digital Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการSMEs ในเรื่องการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำตลาดออนไลน์ รวมทั้งตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์กระจายสินค้าที่เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือทางด้านดิจิทัลในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาของไทย ในเรื่องการท่องเที่ยว รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมเทคโนโลยีของอาลีบาบาที่มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย โดยขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดใหม่ๆ ให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีของอาลีบาบาจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวไทยในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับความร่วมมือทางการศึกษา รองนายกรัฐมนตรีเสนอให้อาลีบาบาจัดตั้งสถาบันในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ เกษตรกรและStartupรุ่นใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางอาลีบาบายินดีนำไปพิจารณา

0%
Comments
Loading...