สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพระราชทานเหรียญสมนาคุณกาชาด

415

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ ๑๐๘ ครั้ง ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

0%
Comments
Loading...