ไทยเตรียมส่งข้าวห้าแสนตันให้จีน

1,043

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการขายข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน กับบริษัท COFCO Corporation รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาแบบจีทูจี ว่า สามารถตกลงราคาสำหรับการนำเข้าข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตันได้แล้ว โดยจะเริ่มส่งมอบในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ซึ่งไทยจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนนำเข้าข้าวที่เหลือให้ครบ 1 ล้านตัน ตามสัญญาดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เตรียมเปิดประมูลนำเข้าข้าว 250,000 ตันในรูปแบบจีทูจี และจะนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งคาดว่า องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) จะประกาศ เปิดประมูลอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์ข้าวนาปรังปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และคาดว่าจะทำให้เกษตรกรขายข้าวขาวได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า การระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่เหลือประมาณ 2 ล้านตัน จะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาดและราคาที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่รอการระบายขณะนี้เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค

โดยภาครัฐได้กำหนดช่องทางการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและราคาข้าวปกติ ขณะเดียวกัน อคส. และ อ.ต.ก. มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามผู้ซื้อให้นำข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด จึงมั่นใจว่าข้าวที่ระบายจะไม่กลับเข้าสู่วงจรข้าวบริโภคอย่างแน่นอน

0%
Comments
Loading...