ทูลกระหม่อมหญิง เสด็จฯโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน ITB 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน

1,098

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมงาน International Tourism Borse (ITB) 2018 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนและทรงพระราชทานสาธิตตำส้มตำและพระราชทานแก่ผู้เฝ้ารับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิง เสด็จฯโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน ITB 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน

โดยในวันที่ 7-9 มีนาคม จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 10-11 มีนาคม เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day)

 

0%
Comments
Loading...