บิ๊กตู่พอใจรัฐไม่ต้องจ่ายค่าโง่คลองด่าน !

1,110

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจการทำงานของกระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษที่ดำเนินการรื้อฟื้นคดีที่รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นเงิน 9,600 ล้านบาท ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่ให้รัฐต้องจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีหลักฐานใหม่ โดยรัฐไม่ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายอีกต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า” เรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการรักษาประโยชน์ของรัฐและประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาอาจไม่สามารถดำเนินการได้ในรัฐบาลปกติ เพราะอาจถูกกดดันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะฐานเสียงหรือคะแนนนิยมจากฝ่ายตรงข้าม พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษที่ได้ทุ่มเททำงานกันมาอย่างหนัก โดยขอให้ภูมิใจว่าทุกคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเพื่อปกป้องประโยชน์ของชาติร่วมกัน”

โครงการบำบัดน้ำเสียระหว่างรัฐกับเอกชนที่คณะอนุญาโตตุลาการมีมติให้รัฐจ่ายค่าเสียหายให้เอกชน

อย่างไรก็ตาม พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า บริษัทเอกชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองกลาง (ชั้นต้น) มีคำพิพากษา

0%
Comments
Loading...