สมเด็จพระเทพ เสด็จฯงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

519

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์ ในโอกาสที่เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรม และทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

0%
Comments
Loading...