มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)มอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขัง

409

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จำเป็น อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า,น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถานต่างๆทั่วประเทศ โดยมีพันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้กระทำผิด ทั้งในการชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ และการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ ให้ผู้พ้นโทษพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และทรงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาผ่านโครงการกำลังใจ และโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้หญิงในเรือนจำ รวมทั้งมาตรการที่ไม่ใช้การคุมขังผู้กระทำผิดหญิง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ต้องขังหญิง

ทรงมีพระดำริที่จะช่วยผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาฝึกอาชีพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวก เพื่อจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงทรงน้อมนำแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้พัฒนาเป็น โครงการเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียง นำไปให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

0%
Comments
Loading...