กรมการค้าต่างประเทศลั่นปีนี้ส่งออกข้าว 9.5 ล้านตันแน่ !

541

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 โดยมั่นใจว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตันตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะขณะนี้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกยังคงมีเสถียรภาพ เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี ส่งผลให้ทิศทางการส่งออกข้าวไทยปีนี้ยังมีแนวโน้มที่ดี ส่วนผลผลิตข้าวโลกปีนี้คาดการณ์จะมีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณอยู่ที่ 484.33 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีผลผลิตลดลง ประกอบกับการบริโภคข้าวทั่วโลกมีปริมาณลดลงมาอยู่ที่ 480.78 ล้านตัน เนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคธัญญาพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงบางประเทศประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติจึงส่งผลให้ผลผลิตข้าวโลกโดยรวมลดลง ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยเตรียมผลักดันการส่งออกข้าวโดยได้จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนออกไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจะร่วมกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศทำงานเชิงรุกเพื่อขยายตลาดข้าวของไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับข้าวที่เหลือสต๊อกกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ปริมาณ 2 ล้านตัน เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศเพราะเป็นข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตามจะนำแผนการระบายข้าวในส่วนที่เหลือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาในวันที่ 29 มีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะสามารถระบายได้หมดในปีนี้

0%
Comments
Loading...