ครม.งดเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์

443

วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเตรียมเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา และหมายเลข 9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2561

ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย และหามาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการพิจารณาการก่อสร้างโรงงานผลิตยาย่านรังสิตระยะที่ 2 และขออนุมัติงบสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบ 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณปี 2563 พร้อมกันนี้ยังจะรับทราบรายงานข้อมูลกฎหมายสำคัญและแผนปฏิรูปเรื่องต่างๆ รวมถึงรายงานโครงการสำคัญที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีนี้

อีกทั้งมีวาระของกระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลมาตรการกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดรองรับ จึงต้องหาแนวปฏิบัติเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

0%
Comments
Loading...