บิ๊กตู่สั่งกวดขันวินัยจราจรช่วงสงกรานต์ !

400

ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการใช้รถและถนนในช่วงเมษายน 2561 โดยเฉพาะขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน รวมถึงให้มีการจัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศรายไตรมาสนอกจากรายงานตัวเลขในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลและจำนวนตัวเลขดังกล่าวทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้คำนึงถึงวินัยจราจรและเคารพกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานความมั่นคงดูแลกวดขันเรื่องวินัยจราจร และดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

0%
Comments
Loading...