กรมฝนหลวงทำฝนเทียมระงับพายุลูกเห็บตะวันออกเฉียงเหนือ

511

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและพื้นที่จากความเดือดร้อนดังกล่าว ถือเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงฯ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air) และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำ โดยที่ผลึกน้ำแข็งจะละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากพายุลูกเห็บลงได้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา ในปฏิบัติการทำฝนระงับพายุลูกเห็บในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้จัดเครื่องบิน พร้อมปฏิบัติการไว้ที่ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก จะสามารถขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทันทีในภาวะที่สภาพอากาศมีโอกาสเกิดพายุลูกเห็บ สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น กรมฝนหลวงฯ ได้มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ตั้งฐานเติมสารฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีก 1 ฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นกับป่าไม้ และการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้เขื่อนหลักทั้ง 12 เขื่อนนอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

0%
Comments
Loading...