ยิ่งใหญ่อลังการงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรภูเก็ต

582

นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2561 ที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การกำหนดจัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง , การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น , การออกร้านของดีประจำถิ่น (โอทอป) และอาหารอร่อยของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยภายในงานกำหนดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญและใช้แผนกลยุทธ์ในการรบ จนสามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้ ความสามารถด้านพาณิชย์นาวี (การค้าขายกับต่างชาติ) ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต กิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรี ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชนในท้องถิ่น การที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองถลางและวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อีกทั้ง ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยแต่โบราณ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีไทยในอดีต สำหรับงานดังกล่าวประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานชมได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง บ้านเหรียง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

0%
Comments
Loading...