บิ๊กป้อมถกGBCรมต.กลาโหมมาเลเซีย !

402

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดาโต๊ะ สรี ฮิชัมมูดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย – มาเลเซีย (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 54 ที่โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพมหานคร

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับดาโต๊ะสรีฮิชัมมูดินฮุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในโอกาสประชุม GBC

การประชุมครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของการดำเนินความร่วมมือของคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee – HLC)  คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee – RBC) และคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม (Joint Combine and Exercise Committee – JCEC) ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนของสองประเทศมีความมั่นคง และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน พร้อมทั้งเสนอให้มีการวางแผนจัดการฝึกร่วม ครั้งที่ 4 โดยเน้นการใช้กำลังทางทหารในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และแสวงหาความเป็นไปได้ในการเชิญกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศ เข้าร่วมการฝึกในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือผู้เข้าร่วมการฝึก

ดาโต๊ะสรีฮิชัมมูดินฮุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยมาเลเซีย(GBC)

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 55ฝ่ายมาเลเซียรับเป็นเจ้าภาพ โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป

พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและดาโต๊ะสรีฮิชัมมูดินฮุสเซนพร้อมด้วยคณะกรรมการชายแดนไทยมาเลเซียถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

การประชุมGBC นี้ เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดน โดยการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกับพัฒนาและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0%
Comments
Loading...