โปรดเกล้าฯ เปิดฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔

577

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


จัดการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มียอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๘๔ คน เป็นชาย ๑๙๒ คน หญิง ๑๙๒ คน เพื่อเป็นกำลังหลักอันเปรียบเสมือนเบ้าหลอมหรือแม่พิมพ์ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในหน่วยงานและนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

0%
Comments
Loading...