นายกฯชี้ปัญหาทุจริตซุกใต้พรมรัฐบาลนี้กำลังเก็บกวาด !

398

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกคนนั้น เหมือนน้ำในคลองต้องแกว่งสารส้ม ให้ตกตะกอนก่อน จึงจะเห็นน้ำใส ๆ ข้างบน พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยทุกคนควรยึดหัวใจนักปราชญ์ในการใช้ชีวิต คือ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน หมายถึง การฟังต้องฟังหูไว้หู หรือเป็นคนรักการอ่านต้องมีภูมิคุ้มกัน โดยรู้เท่าทันและต้องคิดตามอย่างรอบด้าน หากสงสัยต้องไต่ถามผู้รู้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและซักซ้อมความเข้าใจ

สำหรับกรณีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ที่มีหลากหลายประเด็น ในสังคมไทยทุกวันนี้ อาจถูกบิดเบือน เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการกระทำทุจริตมากมาย ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยที่มีอยู่ในทุกระดับ รวมทั้งเรื่องร้องทุกข์รัฐบาลได้เปิดกว้างและการเข้าถึงง่ายกว่า  ที่ผ่าน ๆ มา เช่น สายด่วน 1111 หรือ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม อีกทั้งยังสะท้อนได้จากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา ดำเนินการมากกว่า 3 ล้านเรื่อง และสามารถดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 98 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญที่สุด วันนี้คนไทยมีจิตสำนึกมากขึ้น กล้าแสดงออกในทางที่ถูก ตระหนักถึงภัยเงียบจากการทุจริต ที่ถ่วงความเจริญของสังคมไทยมาช้านาน

0%
Comments
Loading...