บิ๊กตู่พบเทิร์นบูลล์ชื่นมื่นประชุมอาเซียนออสเตรเลีย

544

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เริ่มภารกิจแรกอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ เป็นการร่วมประชุมกับทีมไทยแลนด์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยหวังให้การประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัดปัญหาใด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพบปะกับนักธุรกิจก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้พบปะ และหารือกับนักธุรกิจไทยในออสเตรเลีย ทั้งจาก ภาคบริการ อาหาร ก่อสร้าง และการธนาคาร ที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลีย ให้เข้าร่วมการประชุม CEO Forum ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนาน เพื่อนำข้อสรุปที่ได้หารือในการหารือทวิภาคี กับ นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย ในช่วงบ่าย เพื่อแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนให้เติบโตขึ้น โดยนักธุรกิจไทย ขอให้ นายกรัฐมนตรี แจ้งกับผู้นำออสเตรเลีย ให้อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ ในด้าการค้าการลงทุนต่างๆ อาทิ ด้านพลังงาน และการบริหารจัดการน้ำในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการออกวีซ่า และ การลงทุนต่างๆ ในระหว่างการหารือแบบทวิภาคี กับ นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียด้วย ในขณะที่ นายกรัฐมนตรี รับปากจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การหารือทวิภาคีครั้งนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมหารือกับทีมไทยแลนด์ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลีย

หลังจากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้พบกับ นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรี เครือรัฐออสเตรเลีย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครซิดนีย์ ก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการพบหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ที่ว่างเว้นการหารืออย่างเป็นทางการมากว่า 5 ปี ซึ่ง นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมออสเตรเลีย ที่ริเริ่มในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลีย ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน ทั้งนี้ไทย เห็นว่า อาเซียนและออสเตรเลีย ควรร่วมมือกันศึกษา พัฒนาทางเลือกต่างๆ ในการดำเนินความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดดุลยภาพทางยุทธศาสตร์แบบใหม่ ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มของออสเตรเลีย โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และเห็นว่า ควรใช้โอกาสนี้ในการเปิดโฉมใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งไทย พร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า

ผู้นำประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียถ่ายรูปร่วมกันก่อนการประชุมที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลียนั้น มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด โดยความสัมพันธ์จะครบรอบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานเอเปค ในส่วนของความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองมีประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่สำคัญ ผ่านการท่องเที่ยวและการศึกษา โดย นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวเชิญ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสม หลังจากที่ได้เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการมานานกว่า 20 ปีแล้ว

0%
Comments
Loading...