Daily Archives

มีนาคม 18, 2018 | 22:46

ลุงตู่เปิดใจ …. 4 ปี ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้พัก

นายกฯลุงตู่เปิดใจ .... 4 ปี ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้พัก ทั้งทุกข์ ทั้งสุข กี่ร้อยประยุทธ์ก็ทำไม่ได้ แต่ก่อนเขาคิดว่าผมโง่ “4 ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้พัก ไม่ได้ไปไหนเลย ไปทำงานแล้ว กลับบ้านตามเวลา วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พัก ไม่เคยไปไหนกับภรรยา…

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจรวมพล แสดงพลัง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยสังคม สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษารักษาต่อยอด สร้างภูมิประชา ร่วมกันพัฒนา โดยร่วมกันพัฒนา ครูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และคลองเปรมประชากร อย่างต่อเนื่อง…

ไทยย้ำความสำคัญของการสร้าง ความเชื่อมโยงทุกมิติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม สุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 แบบเต็มคณะ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่ง ในภูมิภาค” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครซิดนีย์ โดยพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค…

สภาประชาชนจีนเลือกสีและหลี่เคอเฉียงทำหน้าที่ต่อ !

สภาประชาชนแห่งชาติจีนลงมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่สองในวันนี้ โดยสมาชิกสภาเห็นชอบด้วยคะแนน 2,964 เสียง คัดค้าน 2 เสียงในการประชุมประจำปีสภาประชาชนแห่งชาติที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง…

โพลชี้ประชาชนยังเชื่อมั่น ให้ลุงตู่ อยู่แก้ปัญหาต่อ

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง อยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 1) ซึ่งสำรวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,250 หน่วยตัวอย่าง…

โพลส่วนใหญ่ชี้ รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริต ไม่ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,157 คน ถึงข่าวทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ โดยเมื่อถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้พบว่า 44.22% มองเป็นปัญหาใหญ่…