ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์

507

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจรวมพล แสดงพลัง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยสังคม สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษารักษาต่อยอด สร้างภูมิประชา ร่วมกันพัฒนา

โดยร่วมกันพัฒนา ครูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และคลองเปรมประชากร อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ขุด ลอกดินเลน ในคลองวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ วัดเสมียนนารี ขาออก ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ตั้งแต่ซอยวิภาวดี 34 จนถึงซอยวิภาวดี 42 ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบสายโทรศัพท์ 

สายสื่อสารคมนาคม และจัดกิจกรรมชุม ชนสัมพันธ์ชนสวนผัก และชุมชนเคหสถานเจริญชัย เช่นบริการตัดผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษา เพื่อสุขภาพ

0%
Comments
Loading...