สภาประชาชนจีนเลือกสีและหลี่เคอเฉียงทำหน้าที่ต่อ !

996

สภาประชาชนแห่งชาติจีนลงมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่สองในวันนี้ โดยสมาชิกสภาเห็นชอบด้วยคะแนน 2,964 เสียง คัดค้าน 2 เสียงในการประชุมประจำปีสภาประชาชนแห่งชาติที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง หลังจากเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งเป็นสมัยที่สองไปเมื่อวานนี้ โดยลงมติ 2970 เสียง นายกรัฐมนตรีหลี่วัย 62 ปี ได้รับแต่งตั้งในปี 2556 ให้บริหารงานประจำวันในประเทศ

0%
Comments
Loading...