สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเปิดนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ”

979

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทย – สหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “งามสมบรมราชินีนาถ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย

0%
Comments
Loading...