นายกฯส่งสาส์นแสดงความยินดีสีจิ้นผิงรับเลือกเป็นผู้นำจีนต่อ

991

เรียนพณฯท่าน
ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนในราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ในการเลือกตั้งครั้งที่สองในฐานะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ในประวัติศาสตร์สำหรับตำแหน่งของท่านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติได้สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของท่านอย่างชัดเจน

ผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพของท่าน สาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงประสบความสำเร็จและกลายเป็น “สังคมที่รัดกุมทั่วโลก” และประสบความสำเร็จในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของจีนที่นำโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน

ผมขอยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามบทบาทของเราในฐานะคู่ค้าที่แข็งขันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกับจีน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์นี้ให้เต็มศักยภาพและเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและประชาคมโลก

ขอให้ ฯพณฯ มีสุขภาพที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสมความตั้งใจของท่าน

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

0%
Comments
Loading...