บิ๊กตู่….ปลื้มไทยนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO

521

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก WTO 164 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท โดยนับเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO เมื่อปี 2538

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยและคนไทย เพื่อให้รับบทบาทนำในการระงับข้อพิพาททางการค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ WTO เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ก็เคยได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO มาแล้ว โดยประธานจะต้องยึดหลักความเป็นกลางและช่วยให้สมาชิกมีข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และผลักดันให้กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ”

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า วันนี้นานาประเทศมีความเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นและยอมรับในหลายเรื่อง เช่นล่าสุดที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ก็มีโอกาสหารืออย่างเป็นทางการกับผู้นำออสเตรเลีย หลังจากว่างเว้นมานานกว่า 5 ปี ส่วนในปีหน้าไทยจะเป็นประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี 2565 ซึ่งรัฐบาลจะได้วางแผนและเตรียมการอย่างดีที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและชูบทบาทนำของไทยในหลาย ๆ ด้าน

สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะตามแนวทางปฏิบัติของ WTO จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ในปี 2562 ซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงสุดของ WTO ในการกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานของประเทศสมาชิก เพื่อให้ทุกประเทศเกิดความมั่นใจและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ

0%
Comments
Loading...