ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

1,064

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ใหม่ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เว็บไซตต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) โดยมีเนื้อหาเป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยพื้นที่ที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุดคือ ภูเก็ต ชลบุรี และ ระยอง ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา วันละ 330 บาท

ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่น้อยที่สุดอยู่ที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี โดยกำหนดให้วันละ 308 บาท

โดยให้มีผลวันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป

0%
Comments
Loading...