สมเด็จเตียบันห์หารือนายกฯร่วมมือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อน !

442

สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561

สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาหารือกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยร่วมมือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอีกครั้ง หลังจากที่เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 และกล่าวว่าสมเด็จเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชานับเป็นเพื่อนคนสำคัญและรู้จักกันมาอย่างยาวนาน พร้อมชื่นชมกับบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและกัมพูชา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกันมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียกสมเด็จเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นเพื่อนกันมานานทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาราบรื่นมาโดยตลอด

ในโอกาสนี้ สมเด็จเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวอวยพรวันเกิดนายกรัฐมนตรี ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในภารกิจทุกประการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 13 เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนับว่าเป็นช่วงที่ไทยและกัมพูชาใกล้ชิดกันมากที่สุด ความร่วมมือระหว่างกันมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอวยพรพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเกิดขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง ซึ่งปัจจุบันสถิติการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชาลดน้อยลง แต่ยังคงพบว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชาอยู่  ทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิด นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะติดตามบุคคลที่กระทำกฎหมายและหลบหนีคดีเข้าไปอยู่ในทั้งสองประเทศ เพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลใดใช้ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นฐานในการก่อความไม่สงบและทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

ไทยกัมพูชาตกลงกันที่จะร่วมมือกันติดตามผู้หลบหนีคดีจากทั้งสองประเทศเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นใช้ทั้งสองประเทศเป็นฐานในการก่อความไม่สงบ

ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า แม้ไทยและกัมพูชายังมีพื้นที่บริเวณชายแดนที่ทับซ้อนและยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทั้งสองประเทศควรร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสค้าขายระหว่างกันอย่างสะดวก ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบสุขและมั่นคง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหวังว่าความเชื่อมโยงด้วยเส้นทางรถไฟในอนาคต จะทำให้ทั้งสองประเทศมีการติดต่ออย่างสะดวกและเพิ่มมูลค่าการค้าขายระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

ไทยกัมพูชาตกลงร่วมมือกันสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้พยุงและร่วมมือกันทุกด้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ทั้งทางด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุน รวมถึงยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องสินค้าเกษตรระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องว่า ไทยและกัมพูชาควรจะดำรงความสัมพันธ์อันดี เพื่อมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับรัฐบาลและ ประชาชน

ในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้มีโอกาสพบปะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุม ASEAN-Australia เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้พบปะกันอีกในระหว่างการประชุมสุดยอดลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา ในต้นเดือนเมษายนนี้

0%
Comments
Loading...