บิ๊กตู่ลั่นไม่ได้มาหาเสียงแต่มารับทราบปัญหาชาวบ้านด้วยตนเอง

391

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮและกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และสินค้า OTOP ณ บ้านนาคำไฮ ตำบล นาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยผู้นำชุมชนขับร้องเพลงพื้นเมือง และอวยพรนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรี ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จ พร้อมตัวแทนชาวบ้านผูกข้อมือต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณและกล่าวว่าการผูกข้อมือก็เหมือนการผูกใจไว้ด้วยกัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮและกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และสินค้า OTOP

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวบ้านนาคำไฮที่มีการรวมกลุ่มสร้างรายได้ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับแนะให้มีการยกระดับสินค้าผ้าทอ โดยเพิ่มเรื่องราว (story) สินค้าและศึกษาช่องทางตลาด เพื่อให้มีการจัดจำหน่ายที่หลากหลายด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนเข้าร่วมและให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ความต้องการประปาหมู่บ้านรวมทั้งการขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนอกฤดูกาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ โดยเปิดเผยความรู้สึกในการลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู วันนี้ ว่า มีความสุขที่ได้มาพบพี่น้องประชาชน พร้อมได้มารับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะนำไปพิจารณาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น  พร้อมกล่าวยืนยันว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ไม่ได้เป็นการมาหาเสียง แต่มาติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณประจำปี และรับฟังสรุปผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการไทยนิยม ยั่งยืน โดยตรง เพื่อรับทราบแผนและโครงการ ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการของงบประมาณในการดำเนินโครงการ  ซึ่งบางโครงการสามารถเดินหน้าภายใต้งบประมาณปกติ ที่สำคัญคือจะต้องไม่มีการทุจริต ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทั้งหมดและบูรณาการการใช้งบประมาณ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร และแปลงปลูกผักอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพบชาวบ้านที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้สามารถเห็นภาพรวมของปัญหา และต้องการช่วยขจัดความไม่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู จากการทำประชาคมพบว่า มีความต้องการงบประมาณเพื่อสร้างถนน  โดยเฉพาะถนนในเขตหมู่บ้าน โดยรัฐบาลจะได้นำไปกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเชื่อมโยงต่อไป

0%
Comments
Loading...