เดือด!ส.ส.ฝ่ายค้านโคโซโวขว้างแก๊สน้ำตาใส่ห้องประชุม !(คลิป)

493

เกิดเหตุระทึกเมื่อสมาชิกพรรคฝ่ายค้านของรัฐสภาประเทศโคซาโว ขว้างแก๊สน้ำตาใส่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการประชุมให้สัตยาบันรับรองเขตแดน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อรัฐสภาของโคโซโวมีกำหนดจะลงคะแนนเสียงให้สัตยาบันข้อตกลงชายแดนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งทำกับกับมอนเตเนโกรซึ่งเป็นขั้นตอนที่เชื่อว่าจะทำให้โคโซโวได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ในเดือนกุมภาพันธ์ มอนเตเนโกรและสาธารณรัฐโคโซโวประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเรื่องชายแดนเมื่อปีพ. ศ. 2558 และขณะนี้รัฐสภาของโคโซโวได้ให้สัตยาบันแล้วเช่นเดียวกับมอนเตเนโกร

การประชุมรัฐสภาของโคโซโวมีขึ้นเพื่อรับรองให้สัตยาบันข้อตกลงชายแดนระหว่างโคโซโวกับมอนเตเนโกรซึ่งฝ่ายค้านโคโซโวพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง อ้างว่าทำให้โคโซโวเสียดินแดน 8000 เฮคเตอร์

ฝ่ายค้านของโคโซโวได้ประท้วงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าในระหว่างการปักปันเขตแดนกับมอนเตเนโกรได้เสียพื้นที่ 8,000 เฮกตาร์ให้มอนเตเนโกร นั่นคือเหตุผลที่ความพยายามในการให้สัตยาบันข้อตกลงนี้ก่อให้เกิดการปะทะกันโดยสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านได้ขว้างแก๊สน้ำตาในรัฐสภาและผู้ประท้วงที่โกรธแค้นพากันเดินประท้วงไปตามถนน

ฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันการให้สัตยาบันข้อตกลงชายแดน เพื่อนำเข้าประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ต้องตกลงข้อพิพาททั้งหลายกับประเทศเพื่อนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

โคโซโวเป็นประเทศเดียวในแถบบอลข่านที่ต้องการเข้าร่วมสหภาพยุโรป เพื่อให้การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โคโซโวต้องระงับข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงประเทศเซอร์เบียซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับการประกาศอิสรภาพของโคโซโว โดยในปี 2551 โคโซโวได้ประกาศอิสรภาพจากเซอร์เบียเพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศของสหประชาชาติให้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

0%
Comments
Loading...