โพลล์ชี้พลังโซเชียลฯ ยุค 4.0 กระตุ้นการเมืองเปลี่ยน

423

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พลังสื่อโซเชียลกับการเมืองไทยยุค 4.0” เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,192 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 67.8 เห็นว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

พลังสื่อโซเชียล (IG, facebook ,twitter) จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแส ทำให้คนอยากออกมาเลือกตั้ง รองลงมา ร้อยละ 58.4 จะช่วยติดตามกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง และร้อยละ 53.6 จะช่วยสร้างช่องทางให้พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายของพรรคเมื่อถามว่าพลังสื่อโซเชียลมีผลอย่างไรต่อประชาชน ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.3 เห็นว่า ทำให้รับรู้สถานการณ์การเมืองมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 65.9 ทำให้การเมืองเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง และร้อยละ 52.1 ทำให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทั้งเป็นผู้รับและผู้ส่งสาร
นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.9 จะติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง หรือการหาเสียง หากพรรคการเมือง หรือ กกต. มีการใช้สื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์ ขณะที่ ร้อยละ 16.8 จะไม่ติดตาม ที่เหลือร้อยละ 9.3 ยังไม่แน่ใจ

0%
Comments
Loading...