รัฐติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง

520

รัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สั่งติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง เพื่อรองรับปริมาณการใช้จ่ายซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นการติดตั้ง ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ 10,000 เครื่อง และติดตั้งที่ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก 10,000 เครื่อง จากเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว 26,321 เครื่อง

โดยรัฐยังคงติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการในระยะที่ 1 โดยรวบรวมข้อข้อร้องเรียน ข้อขัดข้อง และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรฯ เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการฯ ในระยะต่อไป ตามเป้าหมายหลักที่มุ่งช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดและทั่วถึงมากที่สุด

0%
Comments
Loading...