สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อลู่จักรยาน ‘เจริญสุขมงคลจิต’

481

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE”


โครงการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในการตอบแทนประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและสังคมโดยแท้จริง มีระยะทางทั้งสิ้น 23.5 ก.ม. เป็นลู่ปั่นจักรยานระดับมาตรฐานสากล ได้รับความนิยมจากนักปั่นทุกประเภท ปัจจุบันโครงการฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน

เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบและเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานทุกคนโดยได้ปรับปรุงจัดทำลู่ปั่น Fast Track ขึ้น เพื่อให้นักปั่นที่มีความชำนาญได้ปั่นแยกจากนักปั่นทั่วไป เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นรวมถึงประชาชนทั่วไปได้

0%
Comments
Loading...