กรมพัฒนาชุมชนชวนซื้อสินค้าโอทอปช่วงสงกรานต์

1,207

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนประชาชนอุดหนุดสินค้าชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุดหนุนสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอทอป รวมทั้งขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือแต่งกายย้อนยุค แม้แต่การใช้ผ้าขาวม้า ก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าโอทอป

โดยแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอปมีหลายจุด ทั้งสนามบิน ศูนย์โอทอปแต่ละจังหวัด หรือเลือกซื้อโดยตรงได้ในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการโอทอปชวนชิม ที่นำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาจำหน่าย รวมถึงร้านค้าประชารัฐสุขใจ ตามสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งของ ปตท. ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

0%
Comments
Loading...