ซุปเปอร์โพลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไร

1,157

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง ประชาธิปไตยกับการเลือกพรรค กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,047 ราย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 รู้เข้าใจประชาธิปไตย ว่า ประชาธิปไตยคืออะไร ในขณะที่ร้อยละ 39.2 ไม่รู้ ไม่ทราบ และเมื่อถามถึง พรรคการเมืองที่เลือกแล้วในใจ พบว่า ก่ำกึ่งกัน คือ ร้อยละ 48.9 เลือกพรรคในใจแล้ว ส่วนร้อยละ 51.1 ไม่เลือกพรรคใด เพราะ เบื่อ ไม่เชื่อใจ เลือกมาก็เหมือนเดิม ไม่มีใครทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแท้จริง

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาล และ คสช. ให้ทำเพื่อคืนความสุขประชาชน พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 68.9 ต้องการ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี รักษาโรคฟรี คืนมา รองลงมาร้อยละ 66.5 ต้องการ ให้แก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นโกงเงินคนจน ร้อยละ 63.2 ต้องการความปลอดภัยทางถนน ในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 62.4 ต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคม ร้อยละ 59.8 ต้องการให้ใช้มาตราการเด็ดขาดทุกปัญหา ร้อยละ 54.1 ต้องการให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คุ้มครองสัตว์ป่าสงวน และร้อยละ 32.2 ต้องการ อื่นๆ เช่น จัดการเลือกตั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

0%
Comments
Loading...