สวนดุสิตโพลล์ชี้ ประชาชนเชื่อมั่นความวุ่นวายทางการเมือง บิ๊กตู่ เอาอยู่

403

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,236 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชน กรณีการยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ จนถึงขณะนี้มีทั้งหมดกว่า 60 พรรค
อันดับ 1 อยากได้พรรคการเมืองที่ดี มีคุณภาพ เน้นทำประโยชน์เพื่อประชาชน 41.59%

อันดับ 2 ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น มีทั้งพรรคเก่าและใหม่ 39.27%
อันดับ 3 มีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความสับสน จำไม่ได้ 37.72%

ความคิดเห็นของประชาชน กรณี สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก ส.ว.
อันดับ 1 อยากให้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขัดกับกฎหมาย 40.00%
อันดับ 2 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้คนบางกลุ่มไม่พึงพอใจ 35.36%
อันดับ 3 อาจมีผลต่อการเลือกตั้ง เป็นการยื้อเวลา 28.10%

ความคิดเห็นของประชาชน กรณี การโต้เถียงในประเด็นการเมืองต่างๆของแต่ละพรรคการเมือง
อันดับ 1 อยากให้โต้เถียงในเรื่องที่มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 52.65%
อันดับ 2 เป็นเกมการเมือง ต้องการให้เกิดเป็นกระแส 29.31%
อันดับ 3 ได้เห็นท่าที แนวคิดของแต่ละพรรค ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 19.17%

ความคิดเห็นของประชาชน กรณี คสช. ใช้ม.44 ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พ้นจากตำแหน่ง กกต.
อันดับ 1 ควรมีการชี้แจงเหตุผล ที่มาที่ไปให้สังคมได้รับรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 39.24%
อันดับ 2 เป็นการใช้อำนาจมากเกินไป ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 32.72%
อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์ของ คสช. มีผลต่อความเชื่อมั่น 32.46%

จากกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆเหล่านี้ ประชาชนคิดว่าสะท้อนการเมืองไทยอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 ยังมีความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 56.87%
อันดับ 2 การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ทำให้ประเทศไม่พัฒนา 44.35%
อันดับ 3 ควรมีการเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจด้วยตนเอง 30.32%

ประชาชนคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี จะควบคุมสถานการณ์ (เอาอยู่) หรือไม่?
อันดับ 1 เอาอยู่ 51.21%
เพราะ มีอำนาจพิเศษ มีกำลังทหาร เด็ดขาด ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 29.61%
เพราะ ต้องรอดูต่อไป ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ สถานการณ์ไม่แน่นอนฯลฯ
อันดับ 3 เอาไม่อยู่ 19.18%
เพราะ บ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน แก้ไขได้ยาก มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ฯลฯ

 

0%
Comments
Loading...