ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

1,132

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกัน ขุดลอกเลน กำจัดขยะและวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ทำความสะอาดทางเท้าและริมคูคลอง บริเวณคูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิต เริ่มตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงบริเวณแยกทางเข้าสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ระยะทางประมาณ 1,173 เมตร และเริ่มตั้งแต่ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถึงใต้สะพานบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ระยะทางประมาณ 494 เมตร 

ประชาชนจิตอาสามาให้บริการตัดผมฟรี ที่โรงเรียนวัดหลักสี่ มีกำลังพลและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ในชุมชนอีกด้วย สำหรับการบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ

การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากร จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวดูเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อน แต่กำลังพลและประชาชนจิตอาสา ฯ ก็ยังช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง คอยดูแลและช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่น

0%
Comments
Loading...